Takaisin pääsivulle >>


Lisää tietoa: Perusteita

Practical-kilpailu koostuu aina useista eri suorituspaikoista, osuuksista eli stageista. Kilpailuista tehdään mielenkiintoisia rakentamalla osuuksille ratalaitteilla erilaisia toimintaympäristöjä ja kulisseja. Practical-ammunta eroaa useimmista muista ampumalajeista siinä, että siinä ampuja joutuu erilaisten ampumatehtävien eteen. Kilpailijalla on osuuden ampumatehtävän ja turvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa vapaus suorittaa osuus haluamallaan tavalla. Kilpailijalla on vain yksi mahdollisuus suorittaa yksittäinen ampumaosuus: ajatuskatkokset tai asehäiriöt pitää pystyä ratkaisemaan suorituksen aikana nopeasti ja varmasti sillä kello käy koko ajan.

Ampumatehtävät ovat käytännössä aina uusia eli samanlaisia osuuksia ei ammuta uudestaan. Tämä onkin keskeinen osa lajin monipuolisuutta: samanlaisia osuuksia ei tarvitse toistaa ja harjoitella kyllästymiseen saakka. Nopeiden ja lyhyiden osuuksien (6-9 laukausta) ampuminen voi olla niinkin nopea kuin 2-3 sekuntia kun taas pisimmät ampumaosuudet (maksimissaan 32 laukausta) voivat viedä aikaa n. 30-40 sekuntia. Suorituksen aikana kilpailija yleensä joutuu liikkumaan sekä ampumaan erilaisista ampuma-asennoista tai liikkeestä.

Practical-ammunnassa kilpailijan tulos määräytyy osumapisteiden ja suoritukseen käytetyn ajan osamääränä: tämä ns. osumakerroin ilmaisee, kuinka monta osumapistettä kilpailija onnistui keskimäärin ampumaan sekuntia kohti. Mitä paremmat osumat tai lyhyempi suoritukseen käytetty aika, sitä parempi osumakerroin ja sitä kautta parempi suoritus. Kilpailun kokonaistulos määräytyy laskemalla osuuksien tulokset yhteen. Practical-ammunta on ytimekkäästi sanottuna kolmiulotteista tarkkuusammuntaa aikaa vastaan vaihtelevissa olosuhteissa.

Kilpailijat liikkuvat rata-alueella yleensä 6-10 henkilön ryhmissä. Jokaisella osuudella ratatuomari kertoo kilpailijoille osuuden sisältämän ampumatehtävän sekä osuuteen liittyvät turvamääräykset. Tämän jälkeen kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua ampumaosuuteen ennen omaa suoritustaan. Tuomari seuraa kilpailijan suoritusta välittömässä läheisyydessä valmiina puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin asioihin. Samalla hän ottaa aikaa erityisellä ajanottolaitteella.

Lajin luonteesta johtuen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Pienikin turvallisuusmääräysten rikkominen johtaa hylkäämiseen koko kilpailusta. Jokainen practical-kilpailuun osallistuva henkilö, niin kilpailija kuin ratatuomarikin, on vastuussa omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta.

MILLAISIA ASEITA JA TARVIKKEITA LAJISSA TARVITAAN?

Pistoolipracticalia ammutaan nykysääntöjen (14th edition syyskuu 2002) viidessä aseluokassa:

 • Standard-luokka
  (= "tehdasvalmisteiset vakioaseet", jotka mahtuvat laatikkoon 225x150x40 mm). Useat erilaiset aseen toimintaa parantavat viritykset ovat kuitenkin sallittuja

 • Modified-luokka
  (vapaasti rakenneltavat aseet, kunhan ase mahtuu tyhjä lipas kiinnitettynä laatikkoon, jonka sisämitat ovat 225x150x40 mm)

 • Production-luokka
  Uusi aseluokka, johon voidaan osallistua vain tiukasti tehdaskuntoisilla aseilla. Ne aseet, joilla osallistuminen on mahdollista on listattu kansainvälisen lajiliiton toimesta (……). Leimallisinta on, että ensimmäinen laukaus ammutaan aina kaksitoimisena ja aseluokan liipasinvastukselle on määritelty miniherkkyys.

 • Revolver-luokka
  Tietyin rajoituksin (kuten maksimissaan kuuden patruunan kapasiteetti) oma luokka revolveriampujille.

 • Open-luokka
  (ei rajoituksia, kunhan ase toimii alkuperäisen toimintaperiaatteensa mukaisesti). Aseet tulee olla kaliiberiltaan vähintään 9 mm.

Standard-, modified- ja production -luokissa suosittuja kaliibereita ovat 9x19, .40 S&W ja .45 ACP. Revolveriluokassa .357 magnum ja .45 ACP ovat suosittuja kaliibereja. Open-luokassa, jossa aseet varustelu on vapainta/suurinta, suosituin kaliiberi tällä hetkellä on .38 Super.

Lajiin hyvin soveltuvan aseen saa 300 - 1500 eurolla. Kalleimmat huippuaseet varsinkin standard- ja open-luokassa voivat maksaa yli 3000 euroa. Open- ja modified-luokissa käytetään suujarruja ja kompensaattoreita, joilla pyritään kesyttämään aseen rekyyliä.

Open-luokan aseissa käytetään myös optisia tähtäimiä, lähinnä punapistetähtäimiä.

Aseen hankinnan lisäksi harrastajan täytyy hankkia vielä kunnollinen varustevyö + asekotelo + lipastasku + suojalasit + kuulosuojaimet, joille saattaa kertyä hintaa 150-300 euroa. Näitä hankittaessa kannattaa aina kysyä neuvoa niiden soveltuvuudesta lajiin kokeneilta alan harrastajilta.

LAJIA HARRASTETAAN MYÖS KIVÄÄREILLÄ JA HAULIKOILLA!

Kivääripracticalia voi sääntöjen mukaan ampua millä tahansa kiväärillä, joka käyttää keskussytytteistä patruunaa ja kaliiberi on yli 5,56mm. Kivääripracticalissa on kaksi aseluokkaa: Open-luokassa kilpaillaan itselataavilla kivääreillä; muut kiväärit kuuluvat standard-luokkaan (vipulukkoiset, pumpputoimiset tms). Open-luokan suosikkikaliipereja ovat 7.62x39 ja .223 Rem.

Haulikkopracticalissa käytetään pumppu tai puoliautomaattisia aseita pääsääntöisesti kaliiberissa 12 (minimi 20). Haulikkopracticalissa käytetään sekä haulipatruunoita (kaatuviin metallitauluihin) sekä täyteisiä (paperitauluihin). Kansainväliset säännöt tunnistavat 4 eri aseluokkaa: Open eli avoin (ei mitään rajoituksia kunhan turvallinen), Modified (max pituus 132 cm, muuten vapaa), Limited Pump/Slide action (ei itselatavaa, max patruunakapasiteetti 7, max pituus 122 cm, ei suujarruja ja optiikkaa) ja Limited semiauto (itselataava, max patruunakapasiteetti 7, max pituus 122 cm, ei suujarrua ja optiikkaa).

KUINKA PÄÄSEN MUKAAN?

Practical-ammunnan harrastaminen aloitetaan suorittamalla lajin peruskurssi, jolla lajin pariin tulevat henkilöt perehdytetään turvalliseen aseenkäsittelyyn sekä lajin perustekniikoihin. Peruskurssin lopuksi suoritetaan ns. turvatesti, jonka kirjallisessa ja käytännön osuudessa testataan ampujan kykyä käsitellä asettaan turvallisesti kovankin paineen alaisena. Tämä on välttämätöntä, jotta vauhdikkaassa lajissa ampuja ei aiheuttaisi vaaraa itselleen tai ympäristölleen.

Lisätietoa practical-ammunnasta löydät Internetistä esimerkiksi SAL:n practical-jaoston
WWW-sivuilta osoitteesta http://www.compart.fi/fsapd/ tai lajin kv. kattojärjestön
WWW-sivuilta osoitteesta http://www.ipsc.org.

Takaisin pääsivulle >>